44 52 58 10 // ung@herlev.dk

Heltidsundervisning

Ungdomsskolen har to skoletilbud for de ældste elever:
Erhvervsklassen og Fokusklassen.

Erhvervsklassen er for elever på 9. eller 10. klassetrin, som har brug for mere faglig støtte end de kan få i et traditionelt folkeskoletilbud. Forløbet er bygget op omkring en skoleuge, der rummer to dage i erhvervspraktik hele skoleåret.
Fokusklassen er for elever på 7. til 10. klassetrin, som kan have personlige udfordringer der kræver mere støtte, end de kan få i et traditionelt folkeskoletilbud. Forløbet er bygget op omkring en fleksibel skoleuge og med fokus på den enkelte unge.

Formål

I begge klasser bliver der arbejdet helhedsorienteret på at gøre hver enkelt elev uddannelsesparat. Motivation er et nøgleord både i forhold til faglige, sociale og personlige mål. Lærerne fokuserer på at skabe gode, tillidsfulde relationer til eleverne og give dem succesoplevelser og kompetencer til at håndtere livet konstruktivt. Eleverne guides til at finde en karrierevej, der er både tilfredsstillende og realistisk for dem, og den faglige indsats tager afsæt i den enkelte elevs niveau.
I Erhvervsklassen arbejder vi målrettet mod folkeskolens afgangseksamen i dansk, matematik og engelsk.
I Fokusklassen tilbydes eksamen i dansk, matematik og engelsk til de elever, der ønsker det.
Der tilbydes dermed ikke en fuld afgangseksamen.

Forældresamarbejde

Et tæt samarbejde mellem lærerne og elevens forældre er en vigtig forudsætning for at give eleverne et godt uddannelsesforløb. Et godt forældresamarbejde er medvirkende til at skabe de bedste forudsætninger for den enkelte elevs trivsel og læring – og for klassens samlede trivsel. Forældresamarbejdet indebærer en fleksibel kontakt mellem skole og forældre, samt en balance mellem klar kommunikation fra skolens side og åbenhed i forhold til dialog omkring forskellige behov og problemstillinger. Det forventes, at lærerne og forældrene indgår i et udvidet forpligtende samarbejde, hvor der afholdes individuelt tilrettelagte møder, med henblik på at skabe fælles forståelse omkring den enkelte elevs hverdag og udvikling.

Karakterfordeling for Herlev Ungdomsskole kan findes her.