44 52 58 10 // ung@herlev.dk

Heltidsundervisning

Ungdomsskolen har to skoletilbud for de ældste elever:

Erhvervsklassen

Erhvervsklassen på Herlev Ungdomsskole er et udskolingstilbud i det almene område. Tilbuddet har til formål at hjælpe elever, der har brug for et fagligt løft med et erhvervsorienteret sigte og som trives godt i en varieret hverdag hvor skole og praktik vægtes lige højt.


Kerneopgaven i Erhvervsklassen er at:

 • Løfte elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer.
 • Skabe en stabil skolegang med både skoledage og praktikdage.
 • Forberede eleverne på et ungdomsuddannelsesforløb, der passer til deres forudsætninger og behov, og hjælpe dem til et godt unge- og voksenliv.

Erhvervsklassen er normeret til 12-16 elever. Der er tilknyttet både lærere og pædagoger til klassen.


I Erhvervsklassen gælder følgende:

 • Der tilbydes reduceret fagpakke, med mulighed for at tage en 9. klasses afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk, hvis det skønnes realistisk for den enkelte elev.
 • Skoleugen er på fem dage, hvoraf de to består af erhvervspraktik.
 • Efter endt skolegang kan eleverne eksempelvis fortsætte direkte på FGU eller EUD - de gymnasiale uddannelser kræver en optagelsesprøve.
 • I Erhvervsklassen er der et tæt samarbejde med forældre, uddannelsesvejleder, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Familieafdelingen, SSP mm.

 

Opstart i Erhvervsklassen:

 • Inden opstart i Erhvervsklassen, afholdes der et møde, hvor en lærer, forældre og evt. også eleven deltager. Her introduceres skoledagen og der drøftes individuelle behov.
 • Ved opstart tilbydes eleven en praktikperiode i klassen på ca. 6 uger. Praktikperioden har til formål at afklare, om Erhvervsklassen er det rette tilbud. Efter endt praktikperiode afholdes et møde, hvor elev og familie deltager.
 • Indstilling til en plads i Erhvervsklassen sker i samarbejde mellem elevens nuværende skole og elevens forældre. Det er visitationsudvalget i Herlev Kommune, der beslutter, hvem der tildeles en plads.

 

Fokusklasserne

Fokusklasserne på Herlev Ungdomsskole er et udskolingstilbud, som er placeret mellem det specialiserede og det almene område. Tilbuddet har til formål at hjælpe elever, der er udfordret med skolevægring og social isolation. 

Kerneopgaven i Fokusklasserne er at:

 • Løfte elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer.
 • Skabe en stabil skolegang.
 • Forberede eleverne på et ungdomsuddannelsesforløb, der passer til deres forudsætninger og behov.

Fokusklasserne er normeret til hhv. 10 og 12 elever. Der er tilknyttet både lærere og pædagoger til klassen.


I Fokusklasserne gælder følgende:

 • Der tilbydes reduceret fagpakke, med mulighed for at tage en 9. klasses afgangsprøve i fagene dansk, matematik og engelsk, hvis det skønnes realistisk for den enkelte elev.
 • Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov og under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger.
 • Efter endt skolegang kan eleverne eksempelvis fortsætte direkte på FGU, STU eller EUD - de gymnasiale uddannelser kræver en optagelsesprøve.
 • I Fokusklasserne er der et tæt samarbejde med forældre, uddannelsesvejleder, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Familieafdelingen, SSP mm.

 

Opstart i Fokusklasserne:

 • Inden eleven starter i Fokusklasen, afholdes der et opstartsmøde, hvor skolelederen, en lærer, forældre og evt. også eleven deltager. Her introduceres skoledagen, der drøftes individuelle behov og der laves aftale om besøgsdage inden opstart.
 • Indstilling til en plads i Fokusklassen sker i samarbejde mellem elevens nuværende skole og elevens forældre. Det er visitationsudvalget i Herlev Kommune, der beslutter, hvem der tildeles en plads.

 

Karakterfordeling for Herlev Ungdomsskole kan findes her.