44 52 58 10 // ung@herlev.dk

SSP

SSP er forkortelsen for det forpligtende samarbejde, der finder sted imellem skolerne, socialforvaltningen og politiet.
Samarbejdet har det primære formål at forebygge kriminalitet og mistrivsel blandt kommunens unge. Forebyggelse betyder, at vi gerne vil hjælpe, inden tingene udvikler sig og bliver mere alvorlige.

Henvendelser til SSP Herlev:
Hvad enten du er barn, ung, forældre eller samarbejdspartner, kan du altid rette henvendelse til en af SSP medarbejdererne i Herlev kommune. Ofte kan det være lettere at tale med en ”fremmed” om sine problemer, bekymringer og tanker, end med et familiemedlem eller en klasselærer, og få hjælp sådan.

SSP medarbejdere har tavshedspligt. I praksis betyder det, at du kan henvende dig og snakke om stort set alle emner, der vedrører dig selv, dine kammerater, din familie – uden at være bekymret for vidergivelse af oplysninger.
SSP tilbyder også gerne at være med til en svær samtale mellem unge og deres forældre.

SSP er synligt de steder i kommunen, hvor børn og unge færdes – dvs. at de kommer på skoler, i Ungeceféerne og på Ungdomsskolen.

Mere info om SSP Herlev Klik her