44 52 58 10 // ung@herlev.dk

Lovgrundlag

LOV OM UNGDOMSSKOLER

Den kommunale ungdomsskole er etableret i henhold til “Lov om ungdomsskoler” lov nr. 411 af 13. juni 1990, med ændring i lov nr. 679 af 1. august 1995 samt “Bekendtgørelse om ungdomsskolen” nr. 73 af 13. februar 1996.

Ungdomsskolens opgave er, at:

  • Give de unge i kommunen mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber
  • Give dem forståelse af og dygtiggøre dem i samfundslivet
  • Bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold
  • Udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund

Lovgivningen angiver, at de enkelte kommuner er forpligtet til at oprette en ungdomsskole som:

  • Er et åbent tilbud til alle kommunens unge i alderen 14 til 18 år
  • Er gratis
  • Sikrer kommunens unge et alsidigt tilbud

Kommunen er forpligtet til at afholde udgifter forbundet med ungdomsskoledriften.

Lovgivningen åbner mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan udvide ungdomsskolens målgruppe til også at omfatte unge under 14 og over 18 år.