44 52 58 10 // ung@herlev.dk

Formål

UNGDOMSSKOLENS FORMÅL

Ungdomsskolens overordnede målsætninger tager udgangspunkt i Herlev Kommunes Børne- og ungepolitikungestrategi og ”lov om ungdomsskoler”, hvor der bl.a. står:

” Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund” (§1).

Herlev Ungdomsskole består af tre afdelinger: Fritidsundervisning, Heltidsundervisning og Ungecafé, der har udgangspunkt og administration i en fælles bygning; Højbjerggård.

Herlev Ungdomsskole har som mål at tilbyde et udfordrende og rummeligt ungemiljø, der giver alle unge i Herlev Kommune i alderen 13 til 18 år, lyst til og mulighed for at deltage i undervisning og aktiviteter. Ungdomsskolen skal således være et samlingssted for de af Herlevs unge, der søger meningsfyldte samværsformer, fritidsaktiviteter og uddannelse.

Vi opfylder vores målsætning ved at gøre følgende:

  • At give kommunens unge udfordringer, viden og selvtillid
  • At motivere kommunens unge til uddannelse
  • At tilbyde sunde og meningsfyldte aktiviteter
  • At give kommunens unge mulighed for at være i dialog med engagerede og fagligt stærke voksne
  • At fremme forståelsen mellem kommunens unge indbyrdes med fokus på medborgerskab, demokrati og rummelighed
  • At holde fokus på, at vores aktiviteter også er kriminalitetsforebyggende
  • At være forskellig fra folkeskolen og således tilbyde en alternativ og understøttende tilgang til de unges læring
  • At skabe et tilbud, der også kommer andre borgere i kommunen til gode

Højbjerggård er placeret neutralt og centralt i Herlev

Placeringen betyder, at kommunens unge integreres på tværs af skoledistrikter, alder, køn, etnicitet og socialklasse. Placering og funktion er medvirkende til at opfylde Ungdomsskolens målsætninger, og central i forhold til at udnytte synergieffekter på tværs af aktiviteter. De unge mødes og lærer af hinanden. Udsatte og ensomme unge mødes med ressourcestærke unge og voksne og får således mulighed for at udfolde deres potentialer i et trygt og inspirerende miljø.

Administrationen er Ungdomsskolens ansigt udadtil og betjeningen af byens borgere er derfor venlig og korrekt, således at alle føler sig velkomne med personlige spørgsmål og føler, at de får anvendelige svar.

Ungdomsskolen arbejder med udgangspunkt i folkeoplysningen og vurderer løbende mål- og handleplaner. I en konstant foranderlig verden tilpasses Ungdomsskolens aktiviteter de skiftende vilkår. Ungdomsskoleloven giver mulighed for, at vi hurtigt kan agere på nye trends og tendenser og dermed løbende justere tilbuddene, så de matcher de unges ønsker og behov.

Demokratiforståelsen er central i arbejdet, og vi sætter en ære i, at de unge er aktivt medbestemmende og deltagende i at udfolde aktiviteter og mål for læring og aktiviteter.

Med vores arbejde ønsker vi at sikre, at kommunens unge er medvirkende til udformningen af den fælles fremtid i Herlev, vi alle har et ansvar for.